Őszi vezetőségi ülésünk tervezett időpontja

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a 2017-es év 3. vezetőségi ülése október 24-én kedden lesz. A már megszokott módon az őszi vezetőségi ülésen a budapesti és a vidéki helyszíneket videokonferenciával kapcsoljuk össze.
 


 

Gyógyszerfejlesztési Szakirányú Továbbképzés

A 4. IMI-PharmaTrain által akkreditált nemzetközi klinikai gyógyszerfejlesztési képzés 2017 októberében indul a Semmelweis Egyetemen. A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik képesek áttekinteni a gyógyszerfejlesztés komplex folyamatát a molekulától a gyógyszerpiacig és az egészségügyi felhasználásig. A tanfolyam hallgatói a megszerzett tudást eredményesen tudják alkalmazni ipari gyógyszerfejlesztésben, továbbá gyógyszer-szabályozási területen, illetve klinikai gyógyszervizsgáló központokban. A képzés fejleszti a szakmai rugalmasságot, amely egyaránt szükséges a munkaadó és a hallgató számára a gyorsan változó gyógyszeripari és üzleti verseny környezethez történő alkalmazkodásban. A Semmelweis Egyetem által kiadott diploma szélesíti a végzett hallgatók szakmai előmeneteli lehetőségeit. További információk a Rendezvények/Egyéb rendezvények/CEMDC menüpontban, illetve az alábbi elérhetőségeken: http://semmelweis.hu/cemdc/about-courses/
https://www.facebook.com/CooperativeEuropeanMedicinesDevelopmentCourse


Klinikai Gyógyszerfejlesztési (Pharmaceutical Medicine) Munkacsoport megalapítása a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság keretében

Kedves Kollégák!

A nem-klinikai és klinikai gyógyszerfejlesztés iránt érdeklődő szakemberek támogatását kérjük az IFAPP magyarországi munkacsoportjának megalapításához, melynek legfontosabb céljai a hazai pharmaceutical medicine szakemberek együttműködésének, továbbképzésének szervezése, illetve a nemzetközi társasággal való munkakapcsolat tartása.

Az International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians (IFAPP) fontos nemzetközi szerepet játszik a gyógyszerfejlesztés tudományos színvonalának kialakításában. A pharmaceutical medicine szakemberek a klinikai gyógyszerfejlesztés gyógyszergyártói, oldalát, míg a klinikai farmakológusok a klinikai gyógyszerfejlesztés klinikai oldalát képviselik. A Társaság legfontosabb feladatának tartja a terület szakmai tartamának, a gyógyszerfejlesztő kutatók szükséges képességeinek (kompetenciáinak) meghatározását, a területen dolgozó kutatók magas szintű képzését és végezetül egy nemzetközileg elfogadott szakképesítés megteremtését. A legutóbbi felmérések szerint a nemzetközi tagság csaknem fele nem-orvosképzettségű kutató.

A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága (MKVT) korábban tagja volt az IFAPP-nak, azonban egy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kilépnek a nemzetközi társaságból. Az IFAPP Vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy Magyarországgal továbbra is szoros szervezeti kapcsolatot tartson fenn. Ezért a nemzetközi vezetőség tagjaként megkértek arra, hogy a szakmában dolgozó hazai kutatókkal együttműködve hozzunk létre egy speciálisan pharmaceutical medicine csoportot az IFAPP-al való együttműködés fenntartására. E javaslatomat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Vezetősége elfogadta és a munkacsoport helyét az Oktatási Szekcióban jelölték ki. Veres Lászlóval az MKVT korábbi Elnökével egyeztettem elképzelésünket a későbbi együttműködés céljából. A munkacsoport legfontosabb feladata lesz a Cooperative European Medicines Development Course oktatásának továbbfejlesztése, a pharmaceutical medicine szakmai elképzeléseinek hazai megvalósítása, pharmaceutical medicine megfelelő magyar elnevezésének kidolgozása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Javasolom és kérem, hogy akik a pharmaceutical medicine szakma hazai fejlesztését fontosnak tartják, azok lépjenek be a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) Oktatási Szekciójában megalapítandó Pharmaceutical Medicine munkacsoportba. A belépés feltétele a MFT tagság, az éves alacsony tagsági díj befizetése. A MFT egy alkalommal dönt új tagok felvételéről az év elején megrendezésre kerülő közgyűlésen. Addig az érdeklődő Kollégákkal a szakmai együttműködés programja informálisan létrehozható. Az IFAPP elfogadta, hogy a szintén alacsony nemzetközi tagdíj megállapításához, csak a munkacsoport létszámát veszik alapul.

Tisztelettel kérem azokat a szakterület iránt érdeklődő Kollégákat, akik fontosnak tartják, és szívesen vállalják a munkacsoport megalakításával és fenntartásával járó munkát, mielőbb értesítsenek E-mailben (sandor.kerpel@gmail.com) belépési szándékukról:

•Név, munkahely, beosztás, telefonszám, Email cím

•Tagja-e a Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaságnak

A jelentkezőkkel együttesen szeretnénk kialakítani a munkacsoport adminisztratív szervezetét és munkaprogramját.

Bízom abban, hogy azok a Kollégák, akik a CEMDC tanfolyamain részt vettek, kiemelten fogják segíteni a Munkacsoport létrehozását a szakma ápolása céljából.

Budapest, 2017. 06.

A Kollégák támogatását kérve.

Üdvözlettel

Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár
A MFT Oktatási Szekciójának Vezetője


 

Kérjük Tagtársainkat, hogy ügyeljenek a tagdíj időben történő befizetésére. Kérjük, támogassák társaságunkat az adó 1%-ának felajánlásával is.

Kedves Tagtársaink! Az elmúlt évben sajnálatos módon romlott Társaságunkban a tagdíj befizetési fegyelem.

Társaságunk működéséhez az anyagi alapok nélkülözhetetlenek. Az anyagi háttér lényeges része a tagok által befizetett tagdíj, melynek összege egységesen és minden tagunk számára évi 3000,- Ft. Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmüket a tagdíj időben történő befizetésére. Ha hátraléka van, kérjük, szíveskedjék azt a honlapon is szereplő számlaszámra (OTP 11709002-20334956) való átutalással rendezni. Ne felejtse: a tagdíj a Társaság anyagi alapja, melyre közhasznú tevékenysége épül!

Kérjük, hogy a fentiek mellett, személyi jövedelemadójuk bevallásakor az adó 1%-ának felajánlásával is támogassák a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság tevékenységét. (Az MFT adószáma: 19000345-2-42)


 

Bejelentkezés

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Év Gyógyszere 2016

Boehringer Ingelheim JARDIANCE (empagliflozin)

Linkek