Ifjúsági Pályázat pályázati kiírás

MFT Ifjúsági Pályázat 2017

Társaságunk 2017-ben is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők.

A pályamű kísérletes farmakológiai munkára épülő, még publikálásra nem került munkát foglaljon össze vagy már publikálásra került elsőszerzős közlemény alapján íródhat. Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A pályamű magyar vagy angol nyelven írható.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

• A pályázó a 2017. évben legfeljebb 35 éves korú lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.

• Mellékelni kell a 2016. és a 2017. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.

• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni az mft@koki.mta.hu E-mail címre, valamint egy példányban postai úton is el kell juttatni az MFT főtitkárához (Dr. Köles László, 1083 Bp. Szigony u. 43.). A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ifjúsági pályázat 2017”, és kérjük ugyanezt, a pályázó nevével kiegészítve, megadni az E-mail tárgyaként is.

• A pályaművek elküldésének/postai feladásának végső határideje 2017. december 15. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

 

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2018. évi közgyűlés alkalmával történik.

 

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják, valamint az első helyezést nyert pályamű szerzője 80.000, a második helyezett 50.000, ill. a harmadik helyezett 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.

 

Budapest, 2017. október 25.

Dr. Sperlágh Beáta elnök

Dr. Köles László főtitkár

My HSECP

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Év Gyógyszere 2016

Boehringer Ingelheim JARDIANCE (empagliflozin)

Linkek

Nyelvek