Ifjúsági Pályázat pályázati kiírás

A pályamű kísérletes farmakológiai munkára épülő, még publikálásra nem került munkát foglaljon össze vagy már publikálásra került elsőszerzős közlemény alapján íródhat. Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A pályamű magyar vagy angol nyelven írható.

A pályázat benyújtásának feltételei:

• A pályázó a 2016. évben legfeljebb 35 éves korú lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.

• Mellékelni kell a 2015. és a 2016. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.

• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni az mft@koki.mta.hu E-mail címre, valamint egy példányban postai úton is el kell juttatni az MFT főtitkárához (Dr. Köles László, 1083 Bp. Szigony u. 43.). A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ifjúsági pályázat 2016”, és kérjük ugyanezt, a pályázó nevével kiegészítve, megadni az E-mail tárgyaként is.

• A pályaművek elküldésének/postai feladásának végső határideje 2016. december 15. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2016. évi közgyűlés alkalmával történik.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják, valamint az első helyezést nyert pályamű szerzője 80.000, a második helyezett 50.000, ill. a harmadik helyezett 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.

 

Budapest, 2016. október 18.

 

Dr. Sperlágh Beáta elnök

Dr. Köles László főtitkár

Bejelentkezés

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Linkek